Zasady przetwarzania danych osobowych przez Intelidom Group Sp. z o. o.

1. Informacje na temat Intelidom

Administratorem danych jest Intelidom Group sp. z o. o. wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla miasta St. Warszawy w Warszawie, XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000525286, NIP: 5252596845, REGON: 147463170, kapitał zakładowy : 10000 PLN. Zasady regulują przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających stronę internetową www.intelidom-sklep.pl (dalej „witryna“), w szczególności jego zarejestrowanych użytkowników (dalej „użytkownik“) i klientów Intelidom, którzy złożą zamówienie za pośrednictwem strony internetowej (dalej „klient“).

1.2. Intelidom działa w zakresie przetwarzania danych osobowych jako administrator i określa cel oraz środki przetwarzania danych osobowych.

1.3. Intelidom wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, którym jest: ...

2. Jakie dane osobowe przetwarzamy?

2.1. Dane dostarczone przez klientów. Przetwarzamy dane osobowe użytkowników i klientów Intelidom. Przede wszystkim przetwarzamy dane osobowe, które zostają podane przez Państwa podczas rejestracji na witrynie lub w procesie zamówienia.

2.2. Dane te obejmują zwłaszcza adres e-mail klientów, jak również imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz szczegóły płatności. Jeśli chcą Państwo, mogą również dołączyć dodatkowe informacje, takie jak adres zatrudnienia lub notatka o możliwych terminach dostawy.

2.3. Dane z Facebooka. W przypadku gdy użytkownik będzie korzystał z serwisu społecznościowego Facebook, udostępnia Intelidom swój profil publiczny, datę urodzenia, informację o bieżącym pobycie, adres e-mail, część swojego profilu publicznego na Facebooku: imię i nazwisko, zdjęcie profilowe, kategorię wiekową, informację na temat płci oraz inne informacje publiczne zgodne z ustawieniami.

2.4. Dane uzyskane za pomocą plików cookies. W celu lepszego ukierunkowania kampanii reklamowych i ulepszenia oferty produktów i usług, Intelidom wykorzystuje informacje o produktach zakupionych przez naszych klientów. Jeśli mają Państwo włączone przechowywanie cookies przeglądarki oraz zgodę na ich wykorzystanie, Intelidom uzyskuje informacje o odwiedzanych stronach internetowych, oglądanych produktach i o innej aktywności na stronie.

2.5. Intelidom nie zbiera i w żaden inny sposób nie przetwarza wrażliwych danych osobowych, w tym informacji o Państwa zdrowiu, wyznaniu religijnym, itp.

3. Cel przetwarzania danych osobowych

3.1. W celu przetworzenia zamówienia, niezbędnego aby wypełnić umowę między Intelidom a klientem, używamy Państwa imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych. Przetwarzanie danych w tym przypadku obejmuje wszystkie czynności od rejestracji, przetwarzania, w tym płatności i dostawy zamówionych towarów. Jeśli dane osobowe nie zostaną dostarczone, realizacja zamówienia będzie niemożliwa.

3.2. Aby produkty mogły być zaoferowane w postaci przekazów handlowych Intelidom wykorzystuje przede wszystkim pocztę elektroniczną oraz czasami numer telefonu do wysyłania wiadomości SMS. W takim przypadku wysyłamy komercyjny komunikat o produktach związanych z towarami, które zakupili Państwo na Intelidom. Przetwarzanie odbywa się  z powodu uzasadnionych celów intelidom w postaci ograniczonego marketingu bezpośredniego. Nie jest wymagana zgoda na ten typ komunikacji biznesowej, ale Intelidom pozwala Państwu zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie lub rezygnacji z przetwarzania. Udzielają Państwo zgody Intelidom podczas rejestracji lub później w ustawieniach konta użytkownika. W każdej chwili istnieje możliwość odwołania przez Państwo swojej zgody, klikając w odpowiedni link znajdujący się w każdej wiadomości biznesowej lub w ustawieniach konta użytkownika. Jeśli anulują Państwo zgodę, nie będą Państwo otrzymywać wiadomości handlowych.

3.3. Do promowania i oferowania produktów Intelidom wykorzystuje głównie adres e-mail, w formie komunikacji biznesowej wysyłanej do użytkowników. Przetwarzanie odbywa się w tym przypadku jedynie na podstawie zgody, która jest całkowicie dobrowolna, a nawet w przypadku jej braku można kontynuować, aby w pełni korzystać z naszej strony internetowej. Zgodę mogą Państwo wyrazić podczas rejestracji lub później w ustawieniach konta użytkownika. Tylko osoby powyżej 15. roku życia mogą zarejestrować się na Intelidom. W każdej chwili można odwołać zgodę, klikając w odpowiedni link znajdujący się w każdej wiadomości biznesowej lub w ustawieniach konta użytkownika.

3.4. W celu lepszego ukierunkowania reklamy i promocji, Intelidom używa plików cookies dla odwiedzających stronę internetową. Przetwarzanie jest możliwe wyłącznie na podstawie zgody Użytkownika na wykorzystanie odpowiednich plików cookies. Zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Na podstawie danych uzyskanych przez Intelidom, statystyk, analiz i raportów na temat zainteresowań użytkowników serwisu jest możliwe lepsze ukierunkowanie reklamy lub dostosowanie zawartości strony internetowej do oczekiwań użytkowników. W takim przypadku przetwarzanie danych osobowych jest zwykle zautomatyzowane. 

3.5. Cookies znajdują zastosowanie również do realizacji programu partnerskiego Intelidom, który polega na odnotowaniu, jeśli w ciągu 30 dni od kliknięcia na reklamę Intelidom na innych witrynach, zakupiono jakikolwiek produkt na stronie Intelidom. Przetwarzanie danych jest ponownie możliwe tylko po wyrażeniu zgody przez użytkownika na korzystanie z tych plików na stronie internetowej partnera Intelidom, gdzie użytkownik kliknął na reklamę Intleidom. Jeśli użytkownik wyrazi tę zgodę i równocześnie wyrazi zgodę na używanie plików cookies na stronie Intelidom, pliki cookies będą używane w zgodzie z zasadami używania plików cookies.

3.6. W celu zapewnienia profesjonalnej obsługi klientów, możemy wykorzystywać informacje dotyczące nazwy użytkownika i adresu e-mail w odpowiednim oknie czatu na stronie internetowej. Nie używamy już Państwa nazwiska i adresu e-mail, podczas czatu.

4. Odwołanie zgody na otrzymywanie wiadomości handlowych

Użytkownicy, jak i klienci Intelidom mogą w każdej chwili wycofać komunikację biznesową poprzez:

kliknięcie w odpowiedni link znajdujący się w stopce każdej wiadomości biznesowej; lub

poprzez wiadomość e-mail o niewyrażeniu zgody na przetwarzaniu danych osobowych pod wskazany adres Intelidom lub za pośrednictwem innych kontaktów wymienionych powyżej.

Jeśli chcą Państwo wyłączyć przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu, można zmienić ustawienia bezpośrednio w przeglądarce. Jeśli wyłączą Państwo przechowywanie plików cookies Intelidom, niektóre części witryny mogą nie działać poprawnie. 

5. Kto ma dostęp do danych?

5.1. Dane osobowe są przetwarzane przez Intelidom i jego pracowników. Wszystkie osoby mające dostęp do danych osobowych są zobowiązane do zachowania poufności, a zobowiązanie to trwa nawet po zakończeniu współpracy z Intelidom.

5.2. Administrator Intelidom pozwala na przetwarzanie danych osobowych przez inne podmioty tzw. procesorów. Procesor oznacza każdy podmiot, który przetwarza dane osobowe Intelidom w celach i w sposób określony przez Intelidom. Przekazujemy Państwa dane przetwarzającym tylko wtedy, gdy wyrazili Państwo na to zgodę. Dostarczamy procesorom tylko te dane, których potrzebują do świadczenia swoich usług. 

6. Jak długo przetwarzamy dane?

6.1. Intelidom przetwarza dane osobowe w celu wykonania Państwa zamówienia. Zgodnie z prawem, Intelidom zachowuje niektóre dane zawarte w dokumentach księgowych.

6.2. Wiadomości biznesowe są wysyłane do użytkowników tak długo, jak wyrażają zgodę na ich otrzymywanie.  Dopóki nie nastąpi zakończenie przyjmowania komunikatów handlowych lub nie dojdzie do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu klientom będą wysyłane komunikaty handlowe,. Najdłużej jednak komunikacja biznesowa jest wysyłana przez 10 lat. Intelidom następnie prosi ponownie o zgodę.

6.3. Dane uzyskane do celów marketingowych za pomocą plików cookies są przetwarzane przez Intelidom przez cały czas korzystania z plików cookies, jednocześnie umożliwiając przechowywanie plików cookies w przeglądarce lub do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu.

6.4. Dalsze przetwarzanie danych osobowych poza powyższymi terminami jest realizowane przez Intelidom tylko wtedy, gdy konieczne jest wypełnienie obowiązków wynikających z ustawodawstwa Intelidom.

7. Jakie są Państwa prawa?

7.1. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Intelidom i poprosić o:

Informacje dotyczące danych osobowych i ich procesów, celów i charakteru przetwarzania danych osobowych, w tym informacji na temat potencjalnych odbiorców danych osobowych Intelidom.

Dostęp do danych, które dostarczyli Państwo Intelidom, podczas procesu rejestracji lub podczas tworzenia zamówienia. Intelidom powinno potwierdzić, czy i jakie konkretne dane osobowe są przetwarzane i ostatecznie zostaną dodane do tych danych, wraz z informacjami na temat ich udostępnienia.

Korektę danych osobowych, jeśli jest niedokładna lub niekompletna. Tylko w przypadku aktualnych informacji Intelidom może prawidłowo obsłużyć Twoje zamówienie.

Wyjaśnienie i usunięcie wadliwych danych (np. blokowanie, korekta, uzupełnienie lub likwidacji danych osobowych).

Usunięcie danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) lub ich ograniczone przetwarzanie, gdy nie są już potrzebne do tego celu, lub jeśli już Intelidom nie ma podstaw prawnych do przetwarzania danych osobowych. Spełniając te warunki, Intelidom w całości lub częściowo usunie Twoje dane.

Automatyczne przeniesienie przetworzonych danych osobowych uzyskanych na podstawie Państwa zgody na rzecz innego podmiotu, który przekazuje Intelidom dane osobowe w powszechnie stosowanym formacie lub innych administratorów zgodnie z własnymi życzeniami.

7.2. Dalej klienci Intelidom mogą wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku wysyłania komunikatów biznesowych lub oceny preferencji zakupów.

7.3. Oprócz powyższych przywilejów mogą Państwo skontaktować się z Intelidom ze skargą do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Bezpieczeństwo

8.1. Intelidom dba o bezpieczeństwo Państwa danych. Obsługa danych osobowych jest w pełni zgodna z obowiązującym prawem, w tym z ogólną polityką prywatności (GDPR). Intelidom kładzie duży nacisk na techniczne i organizacyjne bezpieczeństwo przetwarzanych danych podczas przetwarzania danych osobowych.

8.2. Dane osobowe w formie elektronicznej są przechowywane w bazach danych. Dostęp do nich mają tylko osoby upoważnione. Dostęp do tych danych osobowych jest chroniony hasłem. Bezpieczeństwo danych osobowych jest regularnie testowane przez Intelidom i stale ulepszamy naszą ochronę.

9. Kontakt

9.1. W przypadku jakichkolwiek uwag dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z Intelidom za pośrednictwem poczty elektronicznej:  …  lub pod numerem telefonu: ...

10. Postanowienia końcowe

10.1. Zasady te wchodzą w życie z dniem 01.06.2019.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Lub Reset password